कुपोषणावर मात – ‘लगान’ चा धडा

‘लगान’ एक दमदार चित्रपट होता. एकी, फोकस, योग्य कौशल्य व प्रशिक्षण मिळाल्यास एखादा कमकुवत संघ सुद्धा सर्व प्रतिकूल परिस्थितींवर कशी मात करू शकतो हे यातून दिसून आले. याशिवाय, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कथेमधे एकदिवसीय क्रिकेट चा वापर करून प्रेक्षकांशी संवाद साधण्याचं एक आगळं साधन म्हणूनही तो दमदार ठरला. कुपोषणमुक्त भारताची योजना आखण्यासाठी आपण ही या कथानकाचा उपयोग करू शकतो.

Framework for enhancing maternal nutrition: addressing under nutrition in tribal children inhabiting Central India

Authors: Suveena Doddalingannavar, Ayushi Jain and Satish B. Agnihotri Abstarct: Our world is transitioning into a new generation of governance with much greater emphasis on targeted actions and mission mode programmes to achieve global sustainable goals (SDG). India with its Twenty-point programme which directly maps national and state programmes to global Read More …